LOMA-ASUNTO MULLIGAN 4B:N EHDOT

Noudatamme majoituksen välittämisessä seuraavia ehtoja. Ehdot tulevat kumpaakin osapuolta sitoviksi, kun asiakas on suorittanut näissä sopimusehdoissa mainitun ennakkomaksun. Nämä ehdot ovat voimassa kotimaan kaupassa, ulkomaankaupassa noudatetaan erillisiä varausehtoja (Terms of reservation). Muiden matkailupalveluiden kaupassa ehtoja noudatetaan soveltuvin osin. Ehdot ovat voimassa toistaiseksi, oikeudet muutoksiin pidätetään.

 

Alustava varaus, varaus ja maksu
Voimme ottaa vastaan harkintamme mukaan alustavia varauksia. Alustava varaus muutetaan normaaliksi varaukseksi ja laskutetaan vahvistuspäivänä, ellei asiakas ole sitä aiemmin perunut. Varaus vahvistuu, kun asiakas on maksanut ennakkomaksun (30 % loma-asunnon vuokrasta) mainittuun eräpäivään mennessä. Loppusuorituksen eräpäivä on viimeistään 30 vrk ennen loman alkua*. Mikäli varauksen tekoajankohdasta on alle 30 vrk varatun jakson alkamispäivään, lähetetään vain yksi lasku, joka sisältää sekä ennakkolaskun että loppusuorituksen. Ellei asiakas maksa suorituksia eräpäivään mennessä, voi vuokranantaja yksipuolisesti perua varauksen ja palauttaa kohteen myyntiin. Ellei asiakas peru varaustaan ja kohde jää myymättä siinä olleen maksamattoman varauksen (jota ei ole kirjallisesti peruttu) takia, peritään varausmaksu asiakkaalta. Loppusuorituksen yhteydessä lähetetään asiakkaalle tiedot loma-asunnosta ja sen varustelusta sekä kulkuohjeet avainten luovutuspaikkaan ja lomakohteeseen. * paitsi uudenvuoden varauksissa 90 vrk ennen varauksen alkua.

 

Peruutukset ja muutokset varauksissa
Peruutus on aina tehtävä kirjallisesti loma-asunnon omistajille. Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, jolloin tieto peruutuksesta on tullut omistajille. Varauksen peruuttamisessa pidätetään aina siihen mennessä maksettu ennakkomaksu. Mikäli varauksen peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 30 vrk ennen varausjakson alkua, veloitetaan koko varauksen hinta. Siinä tapauksessa, että saamme vuokrattua lomakohteen toiselle asiakkaalle, palautetaan vuokra siltä osin, kun uudelta asiakkaalta saadaan vuokraa. Suoritettua 30 %:n ennakkomaksua ja toimitusmaksua ei kuitenkaan palauteta. Sen estämättä, mitä edellä on määrätty, asiakkaalla on oikeus saada maksamansa summa takaisin, mikäli peruutus tapahtuu syystä, että asiakas itse tai hänen kanssaan yhteistaloudessa asuva henkilö äkillisesti sairastuu, joutuu vakavaan onnettomuuteen tai kuolee. Edellä tarkoitettu tapahtuma on osoitettava luotettavalla tavalla (lääkärintodistuksella tms.). Peruutukset on ilmoitettava viipymättä.

 

Loma-osakkeen omistajien oikeus peruuttaa varaus
Loma-asunnon omistajat voivat asiasta ilmoittamatta perua eräpäivänä maksamattoman varauksen. Mikäli kysymyksessä on ylivoimainen este (force majeure), lomakohteen omistaja voi peruuttaa maksetunkin varauksen. Omistajat ilmoittavat mahdollisimman pian asiakkaalle peruutuksesta. Asiakkaalla on tällöin oikeus saada maksamansa vuokra takaisin. Omistajien vastuu rajoittuu vain omistajille maksetun summan palauttamiseen, eikä velvoitetta korvaavan kohteen tarjoamiselle ole.

 

Avainten luovutus, käyttö ja palautus
Lomakohde on asiakkaan käytettävissä tulopäivästä klo 16.00 lähtöpäivään klo 13.00 ellei toisin sovita. Asiakkaalla on käytössään lomakohteessa 2 avainta, joista toinen jätetään Master-säilöön ja toinen avainkaappiin ellei kohteessa ole muuta ohjetta. Kadonneesta avaimesta peritään lukon vaihtamisesta aiheutuneet todelliset kustannukset.

 

Oleskelu lomakohteessa
Lomamökkien vuokraan kuuluu loma-asunnon vapaa käyttöoikeus. Vuokraan sisältyvät lisäksi varausdokumentissa mainitut varusteet. Asiakkaiden edellytetään käyttävän omia liinavaatteita. Lomamökkien siivouksesta loman aikana ja lähtösiivouksen huolehtii asukas itse. Odotamme, että asiakas huolehtii seuraavista asioista: roskien vienti, lattioiden imurointi, astioiden puhdistus (ja tiskikoneen tyhjennys), tahrojen ja likojen poisto, tavaroiden paikoilleen vienti ja vuoteiden petaus. Asiakas voi myös tilata ennakkoon loma-asuntoon loppusiivouksen eri maksusta. Vaikka loppusiivous onkin tilattu, edellytetään kohteen olevan normaalin asumisen jäljiltä, eli huonekalut ja muut varusteet paikoillaan ja ehjinä, roskat vietynä ja mahdolliset eritteet yms. poistettuna. Mikäli varauksen päättyessä loma-asunnon siisteys ei vastaa edellä esitettyä ja huoltaja joutuu huolehtimaan siitä ennen seuraavan asiakkaan saapumista, veloitetaan siivouksesta jälkikäteen käytettyjen tuntien mukaan à 110 €/tunti.

Paljun tuonti ja käyttö kielletty kohteessa!

 

Vauriot, puutteet ja reklamaatiot
Kaikki lomakohteen varustukseen ja kuntoon liittyvät huomautukset tulee osoittaa välittömästi omistajille, jolloin ne voidaan mahdollisuuksien mukaan korjata tai kompensoida. Jos haittatekijää ei voida heti kompensoida, on asiasta tehtävä välitön kirjallinen reklamaatio. Jälkikäteen tehtyjä valituksia ei huomioida. Samoin asiakas on velvollinen ilmoittamaan välittömästi ja korvaamaan lomakohteelle ja sen irtaimistolle aiheuttamansa vahingot. Ilmoittamattomat vauriot laskutetaan todellisten kulujen mukaan jälkikäteen.

 

Henkilömäärä
Loma-asunnon suurin sallittu henkilömäärä on sama kuin asunnon vuoteiden ja lisävuoteiden määrä (6+2). Henkilömäärä on ilmoitettava varausta tehtäessä, eikä sitä saa ylittää. Ylimääräisistä henkilöistä peritään 100 € /hlö/vrk lisämaksu käteisenä.

 

Tupakointi, lemmikit
Tupakointi on sallittu vain loma-asunnon ulkopuolella. Luvattomasta sisällä tupakoinnista veloitetaan 500 € tuuletusmaksu. Lemmikkejä ei loma-asuntoon saa tuoda.

Toivotamme teille erittäin viihtyisää lomaa!

 

Loma-asunnon omistajat

Kaijaleena Partanen puh.+35844 0454567
Pekka Partanen puh. +35844 2831737